Sleek & Beautiful

Hallo iedereen

Welkom op onze site

Een persoonlijke site

U bent op de site www.aarth.nl

We bieden u een persoonlijke smaak

Sleek & Beautiful

Fotografie

Fotografie is het - met behulp van licht en andere vormen van straling - vastleggen van afbeeldingen (van dingen, mensen, natuur e.d.) op stralingsgevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht. Sinds de intrede van de digitale fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een foto. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een fotobewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; men kan bestaande foto's makkelijk bewerken tot een eigen product. Echter, voor het nemen van een foto maakt men wel degelijk gebruik van een camera. Een afdruk van een voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht, is een fotogram.

Sleek & Beautiful

Computers (ICT)

Een computer is een apparaat waarmee gegevens volgens formele procedures (algoritmen) kunnen worden verwerkt. Meestal wordt met het woord computer een elektronisch, digitaal apparaat bedoeld, maar er bestaan ook mechanische en analoge computers. Daarnaast kan een computer in verschillende talstelsels zoals het decimale (tientallige) of binaire (tweetallige) stelsel werken. De huidige computers werken alle in het binaire stelsel. De genoemde procedures liggen vast in een of meer programma's, software genoemd, die door de gebruiker gewisseld kunnen worden. Zijn de programma's niet verwisselbaar, dan spreekt men niet over een computer maar over een controller of processor.

Sleek & Beautiful

(Strip-) boeken

Het boek is een veelgebruikte manier om informatie vast te leggen in de vorm van tekst en afbeeldingen en om deze informatie weer te geven, op te slaan en te verspreiden. Het is een document van vaak niet al te kleine omvang. Een boek in traditionele zin is een samengevoegde hoeveelheid papier met tekst, afbeeldingen of allebei. Daarnaast wordt met de term de betreffende informatie, of een soortgelijke verzameling informatie, aangeduid ('een boek schrijven', 'een boek downloaden'). Het woord 'boek' is vermoedelijk afkomstig van het Germaanse woord voor beuk, boche. De omslagen van de eerste boeken werden namelijk gemaakt van een rechthoekig stuk (beuken)hout. Het Griekse woord biblia (boeken) is het meervoud van biblion dat oorspronkelijk 'papyrusje' betekende, het materiaal waarop in de oudheid meestal werd geschreven, en later werd gebruikt als aanduiding van papier, geschrift en boek(rol).

Klik op een foto

Onze meest populaire foto 's

Sleek & Beautiful

Boaz

Onze oudste kleinzoon Boaz

Sleek & Beautiful

Joël

Onze kleinzoon Joël

Sleek & Beautiful

Lize

Onze kleindochter Lize

Sleek & Beautiful

Andere foto's

Komt nog

Ons nieuwste blogbericht

Een zuiver persoonlijk en niet zakelijke blog.

No Posts to show.